ประกันสังคม

ผู้ประกันตนควรทราบ ! สามารถยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ได้ถึง 31 มี.ค. 64

ผู้ประกันตนควรทราบ ! สามารถยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ได้ถึง 31 มี.ค. 64

       ประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2564 ได้จนถึง 31 มีนาคม 2564 ทั้งที่สำนักงานประกันสังคม และผ่านช่องทางออนไลน์ประกันสังคม          

สำนักงานประกันสังคม เปิดให้ผู้ประกันตนสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2564 สำหรับผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส.9-02 ได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือทำรายการผ่านเว็บไซด์ www.sso.go.th และทำรายการผ่าน Applications SSO Connect ได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564ทั้งนี้ การเลือกสถานพยาบาลในแต่ละครั้งนั้น แนะนำให้ผู้ประกันตนเลือกสถานพยาบาลโดยคำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกจะต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือเป็นเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ ณ สถานพยาบาลที่ตนเองเลือกไว้ กรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง (Passport)ประกันสังคม

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ www.sso.go.th หรือโทร. สายด่วน 1506 / สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง ทั่วประเทศ และเครื่อง Smart kiosk ของกระทรวงมหาดไทยประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้ จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน กรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสภาพประกันสังคม

        หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ต้องรีบเลยนะครับ เพราะหากล่าช้าท่านอาจไม่ได้เปลี่ยนสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้หรือสะดวกต่อการรับบริการก็เป็นได้

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *