นโยบายเวปไซต์ thai-web.net

นโยบายเวปไซต์ thai-web.net

สวัสดีครับ เว็บไซต์ thai-web.net เป็นเว็บไซต์ นำเสนอ สาระความรู้ โดยมีนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.เป็นเว็บไซต์นำเสนอข่าวสาร ข้อมูล  ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

2.เนื้อหาในเว็บไซต์ ที่เผยแพร่ เป็นการเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Social Network , E-mail, ช่องทางการติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ

3.เนื้อหาในเว็บไซต์มีการเขียนขึ้นมา โดยผู้ดูแลเว็บไซต์ โดยมีการอ้างอิง จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องน่าเชื่อถือ

4.หากเว็บไซต์ใด ต้องการคัดลอกเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้ สามารถทำได้ แต่ต้องให้เครดิต เว็บไซต์ thai-web.net

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนิ้อหาที่ทางเว็บไซต์  thai-web.net   จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อย

ขอบคุณ

จากใจ เว็บมาสเตอร์ thai-web.net